Banbrytande idé belönas med nytt projekt

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har beviljat ett nytt projekt inom ramen för ”Banbrytande idéer”, Virtual Positioning System, som kommer att drivas av Blue Science Park, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Wireless Independent Provider (WIP) i samarbete.

Syftet med utlysningen från Vinnova är att kunna testa idéer som kan få stor betydelse för svensk industriell utveckling på sikt. Målsättningen är att projekten ska bidra till förnyelse och transformation genom utveckling och tillämpning av nya lösningar.

–  Vår banbrytande idé syftar till att på ett nytt sätt möjliggöra ett virtuellt positioneringssystem med noggrannhet på millimeternivå för inomhusmiljöer och begränsade utomhusmiljöer. Vi tror oss också kunna identifiera ett objekts material och form, säger Siamak Khatibi, Universitetslektor/docent på BTH.

– Ett positioneringssystem med millimeternoggrannhet kommer med största sannolikhet att påskynda/underlätta Sveriges digitaliseringen inom olika produktionsprocesser och främja industrisektorn som utvecklar systemlösningar inom informations- och kommunikationsteknologi, säger Kent Jakobsson på WIP.

Blue Science Park, som startade 2016, välkomnar ännu ett nytt spännande projekt som bidrar till att idéer kan bli verklighet.

– Vi är fantastiskt glada att Vinnova premierar innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell utveckling. Vår innovationsmiljö, som präglas av samarbete och öppenhet, kombinerat med vår spetskunskap inom digitalisering ger bra förutsättningar för projektet, säger Joakim Thiel, Affärsutvecklare Digital på Blue Science Park

Vill du veta mer?
Här kan du läsa mer om projektet Virtual Positioning System
Läs mer

  • Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke
  • Innovation Day 20: nytt Östersjöland Litauen, nytt spår Samhällsbyggnad och nytt eHälsopris
  • Workshop på temat digitalisering i organisationen
  • Innovationsworkshop i eHealth Innovation
  • Social stimulans för äldre med Experience Room
X