Avrapportering för Test-arena Blekinge

Test-arena Blekinge är Blue Science Parks pågående projekt med syftet att öppna nya testarenor för forskning och teknisk utveckling. Tisdagen den 19 juni var det dags för avrapportering av de sex utvecklingsprojekten som ingår i projektet.

– Projektet är tänkt att pågå i tre år och huvudinriktningen är att skapa högspecialiserade internationella testarenor där forskning på BTH jobbar med utveckling i samarbete med landsting och näringsliv, säger Magnus Forsbrand, vd för Blue Science Park.

Testmiljö med byggstart 2019

En testbädd för e-Hälsa är planerad att byggas på BTH´s Forskning och utbildningsklinik där byggstart är planerad till januari 2019 och planeras att vara färdigställd under hösten. Testbädden kommer att vara öppen för företag att göra sina pilottester och fungera som ett nav för fortsatta tester inom Landsting och Kommuner

Under tisdagen var deltagare i projektgrupperna för alla de sex delprojekten inbjudna för att ge sin status i de sex olika delprojekten: Internet of Things – analys av dataIT-säkerhet – INventarie REkognosering för nästa generation säkra nätverk (INRE)Arbete under vatten, Detektera i botten, Ny teknik för äldre – ICT för personer med kognitiv svikt/mild demens och Vård på distans – ICT för personer med kronisk hjärtsvikt. 

Plattform för hjärtsjuka
I ett av delprojekten inom eHälsa, ICT för personer med kronisk hjärtsvikt, har studenter från BTH tillsammans med CGI utvecklat en plattform med två gränssnitt, ett för patienter med hjärtsvikt och ett för vårdpersonal. Utvecklingen har skett i samarbete med forskning inom BTH, läkare från privat vårdinrättning samt läkare och sjuksköterskor från Hjärtkliniken på Landstinget Blekinge.

–  Nästa steg i projektet är att ta fram sensorer för mätning av t ex puls, EKG och syrgasmättnad för att i ett senare skede använda data från sensorerna till plattformen och machine learning, säger Klas Alexandersson, Blue Science Park.

Vill du veta mer?
Läs mer om delprojekten och testbäddarna i Test-arena Blekinge här

Våra projekt delfinansieras av:

   

  • Kunskapsfrukost med Test-arena Blekinge
  • Innovationer inom idrotts- och hälsoteknik - Föreläsning på Blekinge Health Arena
  • Pilotstart för hjärtsviktsprojekt i Test-arena Blekinge
  • Vision Gräsvik 2025 – ny stadsdel och fler studentlägenheter
  • Det innovativa världsarvet Karlskrona
X