App för familjehemsplacerade barn – vinnare av nytt eHälsopris

Under årets upplaga av Innovation Day den 7 mars, det årliga innovationseventet i Karlskrona, delades ett nytt pris inom eHälsoområdet ut. Vinnaren av Region Blekinge Blue project prize – eHealth blev BarnSam som är ett digitalt hjälpmedel i samtal med barn.

Det nya eHälsopriset syftar till att uppmärksamma ett samverkansprojekt mellan offentlig sektor och näringslivet med inslag av forskning och priset är biljetter till Vitalis – nordens största årliga eHälsomässa i Göteborg.

Om BarnSam
Appen BarnSam har tagits fram i ett samarbete mellan Socialförvaltningen, Karlskrona kommun och Contribe AB. Genom att utgå från ett behov och lyfta detta i ett sammanhang där företag, forskning och offentliga aktörer kan mötas skapades förutsättningar för innovation. En innovationsupphandling ledde till att det finns en forskningsbaserad digital produkt på marknaden med stor nationell spridning, som dessutom vidareutvecklas till andra verksamhetsområden.

Juryns motivering
Tillsammans har pristagarna utvecklat en produkt som ökar barns delaktighet i dialogen med sin handläggare, kvalitetssäkrar mötet samtidigt som den administrativa tiden minskar. En enig jury anser att detta samarbetsprojekt är ett bevis på att lokalt engagemang och samarbete leder till framgångsrika, innovativa e-hälsolösningar som skapar nytta både för invånare och för offentlig verksamhet.

Mer information om BarnSam
Läs mer om BarnSam på www.barnsam.se

Mer information om Region Blekinge Blue Project Prize – eHealth
Klas Alexandersson, Blue Science Park 0708-705 435

  • Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke
  • Innovation Day 20: nytt Östersjöland Litauen, nytt spår Samhällsbyggnad och nytt eHälsopris
  • Workshop på temat digitalisering i organisationen
  • Innovationsworkshop i eHealth Innovation
  • Social stimulans för äldre med Experience Room
X