AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är ett nationellt centrum för tillämpad AI-forskning och innovation, i syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft och välfärd. Just nu pågår en förstudie för att etablera en nod i södra Sverige, i Skåne och Blekinge. Blue Sience Park är en av deltagarna.

Målet är att noden ska vara etablerad i början av 2020. Deltagare i förstudien från Blekinge är Blue Science Park, BTH, Karlskrona kommun, Region Blekinge, Telenor, Ericsson och SAAB. Den unika kombinationen med BTH, som har Sveriges enda ingenjörsutbildning inom AI, med våra övriga deltagande från Blekinge, borgar för otroligt intressanta möjligheter att utveckla regionen inom AI.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om AI Innovation of Sweden och förstudien om en nod i Blekinge? Maila Staffan Sköld, Blue Science Park.

  • Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke
  • Innovation Day 20: nytt Östersjöland Litauen, nytt spår Samhällsbyggnad och nytt eHälsopris
  • Workshop på temat digitalisering i organisationen
  • Innovationsworkshop i eHealth Innovation
  • Social stimulans för äldre med Experience Room
X