Affärsutvecklare till Blue Science Park

Blue Science Park växer och söker just nu affärsutvecklare inom områdena Marin Teknik, Digital AI samt vår nya satsning Digital Samhällsbyggnad.
Läs mer

  • Invigning av BTHs nya forskning- och utbildningsklinik
  • Heldag på temat IT-säkerhet
  • Kick-off för framtidens säkra sjötransporter
  • Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning
  • Affärsutvecklare till Blue Science Park
X