Affärsmöjlighet med SARGASSO 

SARGASSO är en öppen maritim innovationsplattform som matchar behovsägare med nya underleverantörer och samarbetspartners inom projekt och teknikutveckling. Plattformen är knuten till ett växande antal olika klusternätverk med medlemsföretag inom både maritima och ickemaritima branscher. Medlemmar till Blue Science Park är välkomna att använda sig av plattformen för att hitta nya samarbetspartners utanför sitt befintliga nätverk. Tjänsten är kostnadsfri och användare har möjlighet att vara anonyma med sina förfrågningar och projektförslag.
SARGASSO:s erbjudande:

 • En neutral plattform vars syfte är att stötta företag och en hållbar samhällsutveckling
 • En kostnadsfri tjänst utan ett vinstdrivande syfte
 • En strukturerad process baserade på etablerade metoder
 • ”Need and value driven” dvs. behovsägaren äger processen och mottagarna avgör marknadsvärdet
 • Full kontroll gällande anonymitet och transparens av både behovsägare och affärsidé
 • Ett brett nätverk med samarbetspartners inom olika branscher för ökad innovationshöjd

Vill du veta mer?
Skicka in din utmaning via www.smtf.se/sargasso eller ta kontakt med Eva Errestad, 0706-419932, eva.errestad@smtf.se

Läs mer om SARGASSO  

Bild: smtf.se

 • Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke
 • Innovation Day 20: nytt Östersjöland Litauen, nytt spår Samhällsbyggnad och nytt eHälsopris
 • Workshop på temat digitalisering i organisationen
 • Innovationsworkshop i eHealth Innovation
 • Social stimulans för äldre med Experience Room
X