Test-arena projekt kan bidra till vård på distans av covidsjuka

På BTH och inom det Blue Science Park-ledda projektet, “Behandling på distans”, utvecklas hjärtsviktskontroll på distans för sjukvården i Blekinge. Ett hjälpmedel som kan ställas om för beredskap i ett akut coronaläge. 

Undersökningar pågår av hur patienter med hjärtsvikt kan använda tekniken för att följa sina värden och i kontakterna med primärvården. Mätningar går att göra av puls och blodtryck och resultaten överföras till sjuksköterska och läkare.

– Vi jobbar mycket med teknik för att skapa beslutsstöd. Den information som monitoreringen ger kan visa på trender och ligga till grund för medicinska bedömningar. Det ska ska också vara teknik som är nära patienten, säger Johan Sanmartin Berglund. Läs hela artikeln på blt.se 

Vill du veta mer om Test-arena Blekinge projektet?
Hjärtsviktsprojektet är en del av Test-arena Blekinge. Läs mer om delprojektet här.

Foto: Staffan Lindbom/blt.se
  • Test-arena projekt kan bidra till vård på distans av covidsjuka
  • Nytt 3D-uppdrag för BTH-studenter
  • Digitala lösningar under covid-19
  • Sownder i nytt AI-samarbete med Blodtrycksdoktorn
  • Code Summer Camp - digitalt barn- och ungdomsläger inom programmering
X