Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design

Få hjälp med att ta hänsyn till miljön och social hållbarhet i er designprocess!

Behöver ditt företag hjälp med att integrera hållbarhet i era produkter och tjänster? Vill ni delta i ett forskningsprojekt och få stöd från prisbelönade forskare? Nu söker avdelningen för strategisk hållbar utveckling på BTH deltagare till ett nytt fyraårigt projekt inom anpassningsbar hållbar design.

Forskningen kommer att skötas av en forskare som har erfarenhet av att hjälpa företag att integrera hållbarhet i sina designprocesser. Förhoppningen är att projektet primärt kommer att finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.

Vad handlar projektet om?
Projektet kommer anpassas efter företagens behov men förslaget är ett projekt som löper upp till fyra år där målet är att:

 • Identifiera hur hållbarhet kan integreras i er designprocess och i ert arbetssätt snarare än att använda en ytterligare eller alternativ (hållbar) designprocess
 • Utveckla stöd som ger projektteam kunskap och möjlighet att välja mellan olika sätt att arbeta med hållbarhet enligt vad som är relevant för aktuellt projekt snarare än one-size-fits-all-lösningar

Till exempel, kan forskningen hjälpa dig med att:

 • Identifiera vilka strategier för hållbar design som kan vara relevanta för era olika
  typer av projekt och kunder
 • Utveckla stöd till projektteam för hur de kan välja strategier för hållbar design som är relevanta i deras projekt
 • Stödja implementeringen av strategier för hållbar design och eventuellt förfina och
  anpassa strategier efter era behov
 • Integrera hållbarhetsanalys i er process för konceptjämförelse och iterativ utveckling

Varför delta?

 • Få hjälp med att identifiera sätt att skapa produkter och tjänster som är både hållbara och lönsamma
 • Samproducera lösningar – genom samproduktion av industri och akademi förankras forskningen i företagets verklighet och genererar därmed resultat i praktiken
 • Utöver det tekniska ’hur ska man göra hållbar design’, få stöd med de mer mänskliga aspekterna (relaterade till exempelvis kultur och designnormer) som hänger tätt ihop med implementering av hållbar design
 • Hållbar IT är ett ungt och snabbväxande fält – var med och bidra till utvecklingen!

Vad innebär deltagandet?

 • Deltagandet innebär både medarbetares tid (t.ex. till workshoppar och intervjuar) och medfinansiering från företaget
 • Omfattningen av ert deltagande beror på era behov och ert intresse
 • Finansiärerna föredrar fler företag och därför bjuder man nu in andra där det finns möjlighet att få lärande utbyte.

Vill du vara med? Så här gör du:
Diskutera gärna era behov och intresse med kontaktpersonen nedan under sommaren (juni -augusti) Om ni väljer att vara med i projektet så behövs ett stöd-/avsiktsbrev till ansökan senast den 18 sep 2020!

Kontakt
Göran Broman, Avdelningen för strategisk hållbar utveckling, BTH
Tel: 070-938 55 03
Mail: gbr@bth.se

Ladda ner inbjudan som pdf:

Anpassningsbar Hållbar Design Inbjudan Till Forskningsprojekt Juli 2020

 • Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design
 • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
 • Innovation Day 2020 ställs in
 • Truesec i sin största rekryteringsansats
 • Vi bygger en park för framtiden
X