PROMIS – Företagsanpassade distanskurser i informationssäkerhet

Nu är anmälan öppen för höstens PROMIS kurser på Blekinge tekniska högskola – skräddarsydd utbildning och kompetensutveckling för ingenjörer och utvecklare

 PROMIS (Professional Master in Information Security) erbjuder fristående högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig till svenskt näringsliv, både till företag och direkt till anställda. Kurserna är webbaserade och kan följas oberoende av tid och rum. Kurserna ges på kvartsfart under en hel termin och är utformade så att det ska passa bra att kombinera med arbete. De ger högskolepoäng och är kostnadsfria både för studenten och företaget.

Kurser som börjar i september 2020 på Blekinge Tekniska Högskola

Säkerhet i Mjukvaruintensiv Produkt- och Tjänsteutveckling – en Introduktion 6 hp

Programvarusäkerhet 7,5 hp

Säkerhet i webbsystem 7,5 hp


Anmälan

Anmälan görs via antagning.se

Mer information
För mer information besök www.promisedu.se eller kontakta Anna Eriksson, tel 0455-385670, e-post anna.eriksson@bth.se

Arrangörer
Kurserna i PROMIS ges av Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med flera företagspartners som är delaktiga i kursutvecklingen. PROMIS finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation. Syftet är att i samarbete med industri säkerhetsställa tillförsel av avancerad kompetens och innovationskraft inom programvaruteknik och IT-säkerhet till svenskt näringsliv.

  • Test-arena projekt kan bidra till vård på distans av covidsjuka
  • Nytt 3D-uppdrag för BTH-studenter
  • Digitala lösningar under covid-19
  • Sownder i nytt AI-samarbete med Blodtrycksdoktorn
  • Code Summer Camp - digitalt barn- och ungdomsläger inom programmering
X