Connect2SmallPorts – digitala lösningar till hamnar

Övergripande mål
Connect2Small Ports-projektet syftar till att stödja utvecklingen av små och medelstora hamnar i södra Östersjön/Baltikum genom att hjälpa dem att genomföra digitala lösningar och därigenom ge utveckling och konkurrensfördelar. Andelen av digital teknik för transport i södra Östersjön och tillhörande hamnar är mycket begränsad och inte integrerad på gränsöverskridande nivå. Dessa digitala tekniker som projektet Connect2SmallPorts fokuserar på är av två slag: Internet of Things (IoT) och Blockchain.

Deltagande aktörer kommer erbjudas
Den förbättrade kvaliteten och hållbarheten hos transporttjänster som erbjuds av mindre hamnar uppnås genom innovativa och miljövänliga transportlösningar:
1) Digitalt verktyg för att utvärdera och förbättra hamns prestanda inom digitalisering och lasttransporttjänster
2) Blockchain och IoT-strategin för små hamn- och terminalapplikationer som leder till ökad effektivitet vid transportprestanda och miljöhållbarhet
3) Fem pilotårprojekt i fem South Baltic hamnar för integration och utvärdering av Blockchain och IoT-strategier
4) Digitaliseringsdrivna modeller för hållbar utveckling för mindre hamnar

Om Connect2SmallPorts
Projektnamn:
Connect2SmallPorts – South Baltic Small Ports as Gateways towards Integrated Sustainable European Transport System and Blue Growth by Smart Connectivity Solutions.
Projektägare: Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
Medverkande partners (sve): Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona hamn, Karlshamns hamn
Associerade partners (sve): Blue Science Park, Netport Science Park
Tidsplan: start Aug 2018 – slut Juli 2021

Vill du veta mer?
Läs mer om Connect2SmallPorts på projektets webbplats

 

 

  • Test-arena projekt kan bidra till vård på distans av covidsjuka
  • Nytt 3D-uppdrag för BTH-studenter
  • Digitala lösningar under covid-19
  • Sownder i nytt AI-samarbete med Blodtrycksdoktorn
  • Code Summer Camp - digitalt barn- och ungdomsläger inom programmering
X