Test-arena Blekinge – Detektera i botten

Detektera i botten
Övergripande mål med detta projekt är att skapa en testbädd vilket förbättrar förutsättningarna för “produktifiering” av framkomna forskningsresultat inom undervattensteknik – systemintegration kopplad till AUV och ROV operationer, testning av systemens noggrannhet avseende både positionering och manövrering i ex. trånga utrymmen och den tekniska möjligheten att detektera i botten. Testbädden kommer att ge unika möjligheter att färdigställa metoder, utföra planeringar, beräkningar, simuleringar, tester och utvärderingar både för enklare inshore arbeten såväl som avancerade offshore operationer.

Projektmål:
– Bygga upp en generisk testbädd/ demonstrator för detektering under vatten
– Bygga upp en generisk testbädd/ demonstrator för interaktion mellan system och operatör
– Utveckla och kvalitetssäkra testmetoder och testutrustning
– Nya testmetoder och verktyg ska verifieras och kvalitetssäkras genom vetenskaplig publicering/ peer review för att kunna utgöra grunder för framtida standardisering.

Fakta Detektera i botten – Systemintegration
Systemintegration är en disciplin som växer i betydelse inom undervattensteknik där metod- och systemstödet ökar i utvecklingsstadiet. Metodutveckling ligger dock bortom vad små och medelstora teknikföretag klarar av; former för stöttning från användarrepresentanter behövs. Överlämningen mellan akademi och näringsliv utgör dessutom oftast ett vanligt avbrott i innovationskedjor. En lösning för en ökad samverkan är genom skapandet av en testbädd som utgör bärare av forskningsresultat in i produktutvecklingen och från utveckling till marknad.

Vill du veta mer, kontakta Magnus Olsson.

 

Våra projekt delfinansieras av: 

              

 

  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
  • Nationellt ledande inom hälso- och idrottsteknik – mål för ny blekingesatsning
X