Test-arena Blekinge – Arbete under vatten

Test-arena Blekinge – Arbete under vatten
Övergripande mål med projektet är att skapa en testbädd vilket förbättrar förutsättningarna för “produktifiering” av forskningsresultat inom undervattensteknik – systemintegration rörande arbeten under vatten. Testbädden kommer att ge unika möjligheter att färdigställa metoder, utföra planeringar, beräkningar, simuleringar, utveckling av operationell effektivitet, tester och utvärderingar både för enklare inshore-arbeten såväl som avancerade offshore-operationer.

Projektmål:
– Bygga upp en generisk testbädd/ demonstrator för arbeten under vatten
– Bygga upp en generisk testbädd/ demonstrator för interaktion mellan system och operatör
– Utveckla och kvalitetssäkra testmetoder och testutrustning
– Nya testmetoder och verktyg ska verifieras och kvalitetssäkras genom vetenskaplig publicering/peer review för att kunna utgöra lägga grunden för framtida standardisering.

Fakta Arbete under vatten – Systemintegration
Systemintegration är en disciplin som växer i betydelse inom undervattensteknik där metod- och systemstödet ökar i utvecklingsstadiet. Metodutveckling ligger dock bortom vad små och medelstora teknikföretag klarar av; former för stöttning från användarrepresentanter behövs. Överlämningen mellan akademi och näringsliv utgör dessutom oftast ett vanligt avbrott i innovationskedjor. En lösning för en ökad samverkan är genom skapandet av en testbädd som utgör bärare av forskningsresultat in i produktutvecklingen och från utveckling till marknad.

Vill du veta mer kontakta Magnus Olsson.

 

Våra projekt delfinansieras av: 

              

 

  • Invigning av BTHs nya forskning- och utbildningsklinik
  • Heldag på temat IT-säkerhet
  • Kick-off för framtidens säkra sjötransporter
  • Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning
  • Affärsutvecklare till Blue Science Park
X