SICAHT – Tillväxt inom digital hälsa

SICAHT är ett klusterinitiativ som initierats av Landstinget i Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet. SICAHT driver sedan den 1 januari 2015 ett tillväxtprojekt, ”SICAHT – tillväxt i Skåne och Blekinge inom digital hälsa”. Projektet är finansierat av aktörerna som beskrivs ovan, samt av ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och av Region Skåne.

Den generella ambitionen är att skapa en innovationsplattform inom området eHälsa. Landstinget och Region Skåne vill se nya innovativa digitala produkter och tjänster som kan ge effektiv och kvalitativ vård och service till invånarna i sina län. Region Blekinge och Region Skåne vill se nya och växande företag inom området. De akademiska institutionerna i Skåne och Blekinge vill ytterligare stärka sin spetskompetens och forskning inom teknik och hälsa och företagen inom Informations- och kommunikationsteknik vill utveckla nya affärsområden.

Tillväxtprojektet ”SICAHT – tillväxt i Skåne och Blekinge inom digital hälsa” har som primärt mål att medverka till och stimulera till att 25 innovationsprocesser påbörjas och drivs av entreprenörer och företag under projekttiden. Projektet ska åstadkomma detta främst genom att genomföra behovsidentifieringsprocesser inom hälso- och sjukvården i Skåne och Blekinge. Ambitionen är att identifiera behov eller problem som kan lösas med digitala tjänster eller produkter som har kommersiell potential.

 

Bildtext: SICAHT genomför behovsanalyser i hälso- och sjukvården. Bilden är tagen från en behovsprocess på Intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset.

Projektet finansieras av:
                              

  • Invigning av BTHs nya forskning- och utbildningsklinik
  • Heldag på temat IT-säkerhet
  • Kick-off för framtidens säkra sjötransporter
  • Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning
  • Affärsutvecklare till Blue Science Park
X