Test-arena Blekinge – Internet of Things

Test-arena Blekinge – Internet of Things
Projektet utvärderar potentialen för online big data-analys inom plåtformning. Indata till projektet är både mätningar av plåtens egenskaper t.ex mekaniska egenskaper, ytfinhet och oljemängd, och den färdiga detaljens geometri. Denna datamängd ska sedan analyseras online (remote och cloud) med olika metoder och modeller för att hitta samband mellan indata och resultat efter pressning.

Ett av målen med projektet är att ta fram en testbädd i Blekinge för hur IoT appliceras på industriella tillverkningsmaskiner.

Fakta Internet of Things 
Med Internet of Things kan datorer automatiskt hitta mönster och skaffa sig insikter från stora datamängder utan att man i förväg talat vad man ska leta efter, var man ska leta eller hur det ska gå till.
Den snabba tekniska utvecklingen gör att man med hjälp av Internet of Things kan accelerera en organisations möjligheter att upptäcka och utvärdera nya mönster och samband många gånger om. Internet of Things kan appliceras inom en mängd områden så som produktionsindustri, sjukvård, bedrägeri m.m.

Vill du veta mer kontakta Joakim Thiel

 

Våra projekt delfinansieras av: 

              

 

  • Blue Science Park värd för riksdag i Blekinge
  • 200 000 kronor till BBI-företag
  • Näringsminister Ibrahim Baylan till Sveriges Innovationsriksdag 2019 i Karlskrona
  • Succé för årets Innovation Day
  • App för familjehemsplacerade barn – vinnare av nytt eHälsopris
X