Inlägg Currently viewing the category: "Nyheter"

På BTH och inom det Blue Science Park-ledda projektet, ”Behandling på distans”, utvecklas hjärtsviktskontroll på distans för sjukvården i Blekinge. Ett hjälpmedel som kan ställas om för beredskap i ett akut coronaläge.  Undersökningar pågår av hur patienter med hjärtsvikt kan använda tekniken…(Read More)

Den som suttit på fullriggaren HMS Jarramas sedan 1900-talet ska skyddas från väder och vind. Därför har studenterna Usman Abid och Ghadir Mustafa från BTH fått i uppdrag att göra en digital version av galjonsfiguren. —3D-modellen blir en mall till den nya galjonsfiguren, säger civilingenj…(Read More)

Med den pågående coronapandemin exploderar den digitala transformationen i vården. Den 14 maj arrangerade Blue en digital kunskapsfrukost på temat eHälsa och digitala lösningar under krisen.  CGI berättade om Test-arena Blekinge-projektet och samarbetet mellan CGI, Blue Science Park, BTH och Region Blekinge som fokuserat på digitala l…(Read More)

Blue medlemmen och medtech bolaget Sownder som har fokus på AI och matematisk modellering, har gått in i ett nytt samarbete för den digitala vårdtjänsten Blodtrycksdoktorn. Blodtrycksdoktorn är Sveriges första digitala vårdtjänst för patienter med högt blodtryck och har tagits fram av Kalmarbolaget Accumbo. Det nya…(Read More)

Skriv under uppropet och rädda våra svenska startups! Vi föreslår öronmärkta resurser till innovativa startups genom riktade tillskott till Vinnova, Almi, Saminvest och innovationssystemet. Men vi behöver näringslivets support. Skriv under uppropet nu! SISP, Swedish Incubators and Science Parks tillsammans med Ignite Sweden har efter dialog med n…(Read More)

Med anledning av Covid-19 har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Detta tillfälliga…(Read More)

Regeringen har samlat information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas. Till regeringen.se/foretag…(Read More)

Blue Science Park har över 80 medlemmar och tillsammans har vi en fantastisk kompetens i regionen som vi vill utnyttja ännu bättre för våra medlemmars skull.  Vi frågar just nu därför alla våra medlemmar om det finns ett intresse för detta. Det skulle alltså innebära att…(Read More)

Den 16 april arrangerade Blue en digital kunskapsfrukost på temat Covid-19 och de digitala möjligheter som krisen medför. Tommy Brånhede, Digitaliseringsenheten på Region Blekinge och Ann-Charlotte Folkesson Jönsson och Cecilia Kindahl från Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun presenterade de akuta behov man ser just nu inom Blekinges vård…(Read More)

  • Test-arena projekt kan bidra till vård på distans av covidsjuka
  • Nytt 3D-uppdrag för BTH-studenter
  • Digitala lösningar under covid-19
  • Sownder i nytt AI-samarbete med Blodtrycksdoktorn
  • Code Summer Camp - digitalt barn- och ungdomsläger inom programmering
X