Medlemsansökan

Som medlem får du tillgång till ett starkt nätverk av företag, högskola och offentliga organisationer som arbetar med frågor framför allt inom Digital, e-Hälsa, Marin teknik och Samhällsbyggnad. Vi skapar mötesplatser, driver nätverk, utvecklar affärer, driver projekt och marknadsför din organisation, allt med fokus på tillväxt. Välkommen med ansökan!