Tack för ett händelserikt 2021!

Där ett år avslutas - tar ett nytt vid

Blue Science Park – en motor för digital innovation och transformation

Under året har vi på Blue Science Park fortsatt att utveckla verksamheten i riktning mot att bli en effektiv motor för digital innovation och transformation. Vårt uppdrag handlar alltså om att skapa bättre förutsättningar för, understödja och accelerera utvecklingen och användningen av digitala teknologier och lösningar.

Våra medlemmar, huvudmän och kärnteamet – är övertygande om att digital teknologi och lösningar är avgörande för att lösa de utmaningar som företag och samhället står inför – bättre produkter och tjänster, kortare ledtider, lägre kostnader, ökad cirkularitet och hållbarhet, nära vård. Det är därför Blue Science Park har uppdraget att accelerera digital innovation och transformation.

För att driva på och underlätta digitaliseringen arrangerar och erbjuder Blue Science Park olika typer av insatser och aktiviteter, till exempel: FoU-projekt i samverkan, sammanför företag med forskning på Blekinge Tekniska Högskola, testbäddar/-miljöer, utbildningar, inspirationsseminarier, nätverk och workshops. Alla dessa insatser och aktiviteter genomförs för att adressera näringslivets och samhällets utvecklingsbehov kopplat till digitalisering.

Häng med oss 2022! Håll utkik i våra nyhetsbrev, utskick, sociala kanaler och på bluesciencepark.se för hur du kan engagera dig i olika spännande och effektiva insatser och aktiviteter för ökad och bättre digitalisering i ditt företag, offentlig sektor eller organisation.

God jul och gott nytt år önskar vi, vännerna på Blue Science Park!

Året som gått

Året 2021 hände och genomfördes en hel del spännande aktiviteter och insatser i Blue Science Park. I denna nyhetsartikel gör vi några nedslag i det gångna årets händelser.

Läs alla nyheter här

Se tidigare nyhetsbrev


Nya arenor och mötesplatser etablerades

Under våren etablerades två nya arenor för utbyte av kunskap och erfarenheter samt arbete för att lösa gemensamma utmaningar. AI-arena Blekinge syftar till sänka tröskeln för att komma i gång med och öka användningen av AI (Artificiell Intelligens) i företag och organisationer i Blekinge. Tre digitala träffar genomfördes under året. Missade du seminarierna, eller vill du kolla på nytt? Här kan du ta del av innehållet.

Uppstart för Blekinge AI-arena

Uppstart för Blekinge AI-arena del 2

Uppstart för Blekinge AI-arena del 3

Även Smart Industri-arena Blekinge etablerades under våren. Syftet för arenan är att sammanföra och öka utbytet mellan industrin och ”digitaliseringsföretagen” i Blekinge. Smart Industri-arena Blekinge genomförs i samverkan mellan Blue Science Park och Techtank.

På de tre träffarna under året diskuterades betydelsen av digitalisering i industrin, digitala tvillingar och den smarta fabriken.

Se mer material från sammankomsten

Anmäl dig till nästa träff 10 feb 2022


Tech Concept Lab – en testmiljö i utveckling

Tech Concept Lab är en s k one-stop-shop för att accelerera och validera tekniska idéer och innovationer, helt kostnadsfritt. Här erbjuds studenter, entreprenörer och intraprenörer i företag och offentlig sektor en utvecklingsprocess med bl a rådgivning av experter inom relevant teknik. Under året har vi fortsatt att utveckla och förbättra processen. Har du en spännande idé som skulle behöva tekniskt valideras? Kontakta oss!

Hulder, som är ett av de team som går igenom processen har nyligen placerat sig på Venture Cups årliga Topp 20-lista med sin innovativa lösning som identifierar när och var granbarkborrar svärmar.

Läs mer om Tech Concept Lab

Se pressmeddelande från Hulder


Inspiration, kunskap och kontakter flödar

Under 2021 har vi inom ramen för vår verksamhet i Blue Science Park genomfört fyrtiotalet webinarier där sammanlagt ungefär 1000 personer har deltagit. Vid dessa sammankomster får man möjlighet att lyssna till spännande föreläsare som belyser intressanta teman, frågor och områden.

Här kan man ställa frågor, diskutera, bli inspirerad och få nya insikter! Några teman som vi har belyst under året inkluderar ”Innovation i offentlig sektor”, ”Digital transformation – hur får du med dig dina medarbetare”, ”FMV och framtidens försvar”, ”Aktuellt i cyberbrottsvärlden”, och ”Smarta fastigheter”.

Under 2022 kommer vi fortsätta erbjuda intressanta och spännande sammankomster. Håll utkik i utskick, sociala kanaler och på hemsidan för information om aktuella sammankomster.


Innovation Day 2021 – 350 digitala deltagare från hela världen

Den 6 maj genomförde Innovation Day – ett årligt evenemang för att inspirera och accelerera utvecklingen inom digital innovation och transformation.

Talade gjorde bl a dåvarande energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman; Michael Björn, Head of Reserch Agenda på Ericsson Consumer and Industry Lab; och Anne-Marie Eklund-Löwinder, Security Manager på Internetstiftelsen. Missade du evenemanget, eller vill du se igen?

Save the date: Innovation Day 2022 – 5 maj

Till våren kör vi igen! Innovation Day 2022 genomförs 5 maj. Blocka kalendern redan nu!

Se Innovation Day 2021


Med sikte att bli en Europeisk Digital Innovationshub

För att Europa ska förbli konkurrenskraftigt internationellt måste alla kunna dra nytta av den digitala transformationen. Genom att bygga ett europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar (EDIH) vill EU-kommissionen hjälpa företag och offentlig sektor att förbättra sina processer, produkter och tjänster genom användning av digital teknik.

Innovationsmyndigheten Vinnova och regeringen har utsett 15 st EDIH-ansökningar som nu har chans att bli europeiska hubbar. Blue Science Park leder arbetet i en och deltar i fyra av dessa.

Läs mer om arbetet här


eHealth Innovation – privat näringsliv möter offentlig vård

I oktober avslutades projektet eHealth Innovation. Under 3,5 år har projektet utforskat och sökt förbättra förutsättningarna för att underlätta innovation i offentlig vård och omsorg samt samverkan mellan privat och offentlig sektor. Blekinges fem kommuner, Region Blekinge och Region Skåne har medverkat i projektet. Kontexterna där projektet har utforskat och sökt förbättra innovation och samverkan är bl a:

  • Barn och ungas psykiska hälsa
  • Strokeprocessen
  • Äldres behov av trygghet i hemmet
  • Bemanningsfrågan inom vård och omsorg
  • Utmaningar inom njurmedicin
  • Förutsättningar för framtidens larm och välfärdsteknik

Under projektets gång har ett stort fokus legat på att öka privat och offentlig sektors förståelse för varandras förutsättningar för innovation och samverkan. Insatser och åtgärder som har tagits fram och genomförts är bl a kompetensutveckling för innovation i välfärden; bättre kunskap om MDR (Medical Device Regulatories), vilket är en förutsättning för alla tekniska lösningar relaterade till hälsa, vård och omsorg; ökade möjligheter för mötesplatser och utbyten mellan privat och offentlig sektor; samt ett verktyg för bättre upphandling (spelplanen.se)


Kraftsamling och tillväxtsatsning inom Marin Teknik

Blue Science Park fick under senhösten i uppdrag av Karlskrona Kommun att utforma en strategisk tillväxtplan för området Marin Teknik. Det handlar alltså om att plocka fram en vägvisare kring hur akademi, näringsliv och kommun bör agera för att maximera tillväxtpotentialen och plocka bort flaskhalsar för utveckling.

Under det kommande året kommer vi att utforma tillväxtplanen samt lansera ett antal insatser och aktiviteter för att stärka utvecklingen inom området marin teknik.

I Blekinge är vi världsunika inom marin teknik tack vare bland annat den samlade kompetens vi har i regionen och de miljardinvesteringar som har gjorts på området. Här är vi stolta över att:

  • Vara skeppsbyggare till en av världens mest avancerade ubåtar.
  • Att vi producerar sjökabel i en av världens största kabelproduktionsanläggningar
  • Att vi utvecklar genomföringar som säkrar infrastruktur i ett hållbart samhälle
  • Att här driver och utvecklar Marinen, FMV och Kustbevakningen sin nationella verksamhet som skyddar människor och samhällen.

Nu ska vi ta nästa kliv för att bäst ta vara på möjligheterna inom marin teknik för Blekinge, för här skapar innovatörer framtidens samhälle. För att lyckas så kräver det att vi gemensamt satsar på att identifiera och lösa de komplexa problem som en enskild aktör inte kan hantera själv – frågor som långsiktig forskning och utveckling i regionen, brist på kompetens, etablering av små och medelstora företag, attraktiva utbildningar, samt ökad inflyttning av rätt arbetskraft.


CoSkill – kostnadsfria utbildningar för ökad digitalisering

Under året har Blue Science Park arbetat i projektet CoSkill som erbjuder högkvalitativa, kostnadsfria utbildningar inom digitalisering för små och medelstora företag. Vill ditt företag ta del av dessa utomordentliga utbildningar? Kolla in vilka utbildningar som är på gång på och hör av dig till någon av oss på Blue Science Park.

Se utbildningar för 2022


Health Innovation of Sweden – ett superkluster i vardande

Blue Science Park ingår som en av åtta initiativtagare till Health Innovation of Sweden – en samverkan för att stärka utvecklingen inom området hälsoinnovation.

Ett stort fokus finns på att accelerera den digitala transformationen inom offentlig vård och omsorg samt stödja små och medelstora företag som utvecklar och levererar vård- och omsorgsrelaterade digitala tjänster och lösningar. Den långsiktiga visionen är att skapa ett nationellt s k superkluster som samlar alla företag, organisationer och aktörer som vill utveckla offentlig vård och omsorg.

Läs mer om Health Innovation of Sweden


Kraftsamling inom Cyber Security

Under 2021 påbörjade vi arbetet med att utforma en långsiktig kraftsamling på området Cyber Security, dvs insatser och aktiviteter för att stärka näringslivets och samhällets kapacitet inom säker datahantering.

Digitala teknologier (t ex Cloud, IoT, Digitala tvillingar, mm) kan effektivt bidra till att lösa utmaningar som bl a kortare ledtider, lägre kostnader, bättre produkter och tjänster, klimatförändringar. Men företag och samhälle kommer inte att tillräckligt snabbt våga kunna använda digitala verktyg om de inte kan lita på tekniken. Starkare förmåga inom Cyber Security gör att vi stärker tilliten till digital teknik – och därmed ökar användningen. Området är mycket aktuellt och viktigt. Du minns väl Coop…?

Under året har Blue Science Park tillsammans med PROMIS – ett BTH-program för vidareutbildning inom cybersäkerhet för yrkesverksamma – haft både workshop och flera välbesökta webinarier med närmare 100 deltagare. En av våra ansökningar för att bli en Europeisk Digital Innovationshub är helt fokuserad på Cyber Security. I denna ansökan söker vi resurser och medel för att kunna erbjuda olika aktiviteter och insatser som stärker företags och offentlig sektors förmåga inom säker datahantering.

Vi har också kunna erbjuda bra utbildningar inom området via projektet CoSkill. Dessa utbildningar fortsätter under 2022.

Cyber Security utbildningar hos CoSkill 2022

Läs mer här

Fler Nyheter

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Träffa Ninni och Rebecca

Vi blir en del av ett nytt europeiskt center för digitalisering 

Förstå affärsnyttan av artificiell intelligens

Träffa Ninni och Rebecca

Vi blir en del av ett nytt europeiskt center för digitalisering 

Förstå affärsnyttan av artificiell intelligens

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.