Ännu bredare utbud av aktiviteter som stimulerar till innovation och tillväxt!

Tillsammans med fyra science parks i sydöstra Sverige inleder vi nu ett samarbete för att stärka tillväxt och innovation i regionens små och medelstora företag. Genom samarbetet kan vi ge regionens bolag ett ännu bättre utbud av bland annat utbildningar, seminarier och mötesplatser.

 ”Jag tycker det är strålande att vi, science parks, nu tillsammans hjälper och kompletterar varandra. Det skapar en mycket större utväxling av våra begränsade medel och resurser, samtidigt som det ger oss möjlighet att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud av aktiviteter som stimulerar till innovation och tillväxt i små och medelstora företag i vår region, säger Jörgen Adolfsson, VD Blue Science Park.

PRESSMEDDELANDE 2022-09-01 

Nytt samarbete ska stärka små och medelstora företag i sydöstra Sverige 

Fem science parks i sydöstra Sverige inleder nu ett samarbete för att stärka tillväxt och innovation i regionens små och medelstora företag. Det är Blue Science Park i Karlskrona, NetPort Science Park i Karlshamn, Kalmar Science Park, Växjö Linneaus Science Park och Krinova Science Park i Kristianstad. 

Genom samarbetet kan Blue Science Park och NetPort Science Park ge ett ännu bättre utbud av aktiviteter till regionens bolag. Parkerna har olika profilområden vilket breddar utbudet av aktiviteter, bland annat inom områdena, e-handel, hälsa, mat, marin teknik, digitalisering, skog och energi. Det betyder att företag – oavsett om de finns i Blekinge, Kronoberg, nordöstra Skåne eller Kalmar län – får tillgång till fler insatser, utbildningar, seminarier och mötesplatser. Detta inom fler spetsområden som på ett mer kvalificerat sätt kan stödja dem att utvecklas och växa. 

”I förlängningen hoppas vi attrahera mer kompetens och locka fler människor och företag att etablera sig i regionen, säger Kerstin Nensén, tf VD på NetPort Science Park. Det kan även bidra till att företagen snabbare ställer om till grön, cirkulär ekonomi och ny teknik genom de utbildningar, aktiviteter och nätverk vi tillsammans kan erbjuda. Dessutom utvecklar detta samarbete oss som innovationsmiljöer då vi får en starkare koppling till varandra och en större inblick i respektives verksamhet. Över tid kommer allt fler aktiviteter och insatser erbjudas och genomföras gemensamt.” 

Ta vara på sydöstra Sveriges potential 

Bakgrunden till samarbetet är att skapa förutsättningar att lösa de tillväxtutmaningar som näringslivet i sydöstra Sverige delar. Gemensamt vill parkerna skapa en attraktiv miljö där företag känner att de kan stanna och växa utan att behöva flytta till storstadsregioner som Stockholm, Köpenhamn eller Berlin för att utvecklas på en internationell marknad. 

”Jag tycker det är strålande att vi, science parks, nu tillsammans hjälper och kompletterar varandra. Det skapar en mycket större utväxling av våra begränsade medel och resurser, samtidigt som det ger oss möjlighet att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud av aktiviteter som stimulerar till innovation och tillväxt i små och medelstora företag i vår region, säger Jörgen Adolfsson.”

Redan i höst inleds det konkreta samarbetet med att ett flertal aktiviteter blir tillgängliga för företag i sydöstra Sverige. Här är några exempel: 

• Seminarier om ledarskap 

• Hur du kan utveckla din verksamhet med AI 

• Stärkt entreprenörskap i företaget

• Tech Heads 2022 – Konferens för IT-utvecklare

• Digibrunch – Security Awareness, mänskliga brandväggar 

• Verktyg för användarcentrerad cirkulär design 

Blue Science Park, Karlskrona 
Profilområden: Digitalisering, Marin teknik 

Kalmar Science Park, Kalmar 
Profilområden: E-handel, E-hälsa och Digital Business 

Krinova Science Park, Kristianstad 
Profilområden: Cross-cluster Mat/Miljö/Hälsa 

NetPort Science Park, Karlshamn 
Profilområden: Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem 

Växjö Linneaus Science Park, Växjö 
Profilområden: Smarta staden, Cirkulär ekonomi, Digitalisering, Skog och trä 

Fler Nyheter

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

Nationella säkerhetsdagen 2022 blev ett mycket lyckat event!

Vi blir en del av ett nytt europeiskt center för digitalisering 

Lansering av Marine Technology Center of Sweden

Nationella säkerhetsdagen 2022 blev ett mycket lyckat event!

Vi blir en del av ett nytt europeiskt center för digitalisering 

Lansering av Marine Technology Center of Sweden

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.