Posts From the monthly archives: "November 2019"

Pressrelease 2019-11-29 Ett samarbetsavtal har tecknats mellan sex av Sveriges ledande science parks inom ICT. De vill nu tillsammans skapa en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Det kan i så fall bli det svenska bidraget till ett nätverk av europeiska hubbar som ska inbjuda till gränsöverskridande samarbeten samt främja spridning…(Read More)

Den 27 november arrangerade Blue Science Park ett första seminarium inom projekt SECMAR (Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport) i Karlskrona. Temat för dagen var digitalisering inom sjöfarten och IT-säkerhetsaspekter relaterat till området. I samband med eventet medverkade olika talare från företag och myndigheter som jobbar med…(Read More)

Torsdagen den 21 november arrangerade Blue tillsammans med vår medlem Kustbevakningen en Kunskapsfrukost med studiebesök ombord på Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 003 Amfitrite. Kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns…(Read More)

Informationssäkerhet, vad är det egentligen? Vad innebär regelefterlevnad och compliance? Vilka nya lagar kommer påverka svenska företag och vår fortsatta förmåga att driva digital transformation? Varför kommer affärskultur vara en avgörande faktor för att vi ska kunna få vår IT-strategi att fungera…(Read More)

Den 7 november bjöd Blue Science Park på Kunskapsfrukost på temat social hållbarhet. Inbjuden talare var Merlina Missimer från Institutionen för strategisk hållbar utveckling på Blekinge Tekniska Högskola. Merlinas forskning fokuserar på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar…(Read More)

Martin Högenberg leder CGI Sveriges innovationsarbete. Onsdagen den 30 oktober var han på plats i Blue Science Parks Open Arena och delade med sig av sitt arbete med att utveckla sina kunders innovationsarbete.  De riktigt stora frågorna ställs ofta av barn, och få utvecklas lika snabbt som barn. Martin Högenberg ansvarar…(Read More)

How can we improve internal cooperation against the cyber threat?  – What we don’t think about is that all companies are IT companies. No business is run without IT, which makes the problem even bigger. This was one of the comments from the cyber threat-workshop on October 29 in Copenhagen. The workshop was arranged…(Read More)

  • Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design
  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
X