Inlägg From the monthly archives: "juni 2019"

IoT i tillverkningsindustrin, IT-säkerhet, undervattensteknik och AI/Big Data för att stödja patienter med demens och hjärtsvikt – torsdagen den 13 juni anordnade Blue Science Park en kunskapsfrukost på temat Test-arena Blekinge.  Vårt projekt Test-arena Blekinge innefattar sex utvecklingsprojekt inom de tre fokusområdena Marin teknik, Digital och…(Read More)

Delprojekt 6 som handlar om hjärtsvikt i Blue Science Parks projekt Test-Arena Blekinge är nu redo för en pilot av den plattform som tagits fram i projektet – HeartApp.  Hjärtmottagningen på Blekingesjukhuset Karlskrona har valt ut fem patienter som ska ingå i studien. Piloten sker i samverkan med hjärtmottagningen, som kommer…(Read More)

Gräsvik – Karlskronas nya stadsdel, fler studentlägenheter och byggnader som för samman högskolan och företagen. Iallafall enligt ”Vision Gräsvik 2025” som tagits fram av Karlskrona kommun och Kruthusen Företagsfastigheter. Onsdagen den 5 juni fick vi besök av stadsarkitekt Hans Juhlin och Kruthusen som under en kunskapsfrukost på temat…(Read More)

  Innovation har genom århundraden varit en blå tråd i Karlskronas historia, och vi har i allra högsta grad ett levande världsarv. I maj hade Blue Science Park förmånen att, tillsammans med Blekinge Business Incubator, NetPort Science Park och vår branschförening Swedish Incubators & Science Parks, välkomna…(Read More)

  • Kunskapsfrukost med Test-arena Blekinge
  • Innovationer inom idrotts- och hälsoteknik - Föreläsning på Blekinge Health Arena
  • Pilotstart för hjärtsviktsprojekt i Test-arena Blekinge
  • Vision Gräsvik 2025 – ny stadsdel och fler studentlägenheter
  • Det innovativa världsarvet Karlskrona
X